Niveau 2 (intensief) door Geraldín Rojas & Ezequiel Paludi
 

Donderdag 7 juli t/m donderdag 28 juli (4 lessen)
Lestijd: 19:30 uur tot 21:00 uur

 

Deze lessen sluiten goed aan op de lessen van niveau 1. De figuren die je in de niveau 1 cursus hebt geleerd, worden herhaald en je zult weer nieuwe figuren leren, zoals de cruzado, media luna en de ocho cortado met sacada. Verder zullen de docenten aandacht besteden aan houding, connectie, ritmische interpretatie van de muziek en dynamiek. 
 

N.B.: de docenten spreken Engels en/of Spaans tijdens de lessen.