Niveau 2: Joli & Ezequiel

Dinsdag van 21:00 tot 22:00 uur
Lesperiode: dinsdag 17 januari 2017 t/m dinsdag 21 februari 2017 (6 lessen)


Deze lessen sluiten goed aan op de lessen van niveau 1. De figuren die je in de niveau 1 cursus hebt geleerd, worden herhaald en je zult weer nieuwe figuren leren, zoals de cruzado, media luna en de ocho cortado met sacada. Verder zullen de docenten aandacht besteden aan houding, connectie, ritmische interpretatie van de muziek en dynamiek.