Nieuwsbrief juni 2016 - korte zomercursussen in juli en augustus